สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

30 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIAAcademy ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 30 หน้า
NIA หารือร่วมกับ True Digital Park และ True Digital Academy เรื่องแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค...
• 10 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ให้การต้อนรับผู้บริหาร True Digital Park และ True Digital Academy เพื่อแลกเปลี่ยนหารือประเด็นความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริม Startup ของไทยและต่างประเทศ การผลักดันเรื่อง Soft Power การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะใ...

NIA ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายกำเนิดวิทย์ สร้าง “ผู้สร้างนวัตกร” กระจายสู่ห้องเรียนภาคใต้
• 16 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  NIA ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ "การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้...

กิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 10 โรงเรียนเครือข่าย
• 10 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ร่วมกับคุณครู 51 คน จาก 10 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายมิญช์ เมธีสุวกุล  นายศรัณย์ นวลจีน   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ผศ.ดร.ชัยส...

Founder Apprentice เปิดประตูสู่โลกผู้ประกอบการ
• 29 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

โครงการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่คิดการใหญ่ เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์หรือฝันอยากสร้างธุรกิจในอนาคต ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ Founder Apprentice เดินทางมาถึงปีที่ 5 แล้ว เราจึงถือโอกาสนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปดูการเติบโตของเหล่าศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-4 ที่ผ่านมาที่จะมาแบ่ง...

สิทธิและโอกาสแห่งการเพาะเมล็ดพันธุ์ “นวัตกร” สู่โลกอนาคต
• 20 พฤศจิกายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  รู้หรือไม่? ข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกมากถึง 196 ประเทศ คือ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” โดยองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศรองรับและกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเด็กสากล” (Universal Children's Day) ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กทั่วโลกแล้ว อีกเป้าหมายสำคัญคือต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหา...

นวัตกรรมเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ! ทำความรู้จัก “3 แพลตฟอร์มพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก NIA”
• 26 ตุลาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เพราะเรื่อง “นวัตกรรม” คือสิ่งที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้สร้างนวัตกรรมในยุคนี้ ประสบการณ์หรือความสำเร็จในอดีตอาจไม่เพียงพอต่อการเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะเห็นได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมากที่คิดและปรับตัวได้ช้าก็จะค่อยๆ ล้มหายตายจากไป แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีบริษัทเกิดใหม่มากมายที่เติบโตสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเพียงเพราะพวกเขากล้าที่จะเรียนรู้...

กระบวนการสร้าง ‘โค้ช’ ใน STEAM4INNOVATOR Trainers’ LAB มีหลักสำคัญอะไรบ้าง?
• 11 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   ก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการสร้างโค้ช ต้องบอกก่อนว่าโครงการ Trainers’ LAB ตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ผ่านการสร้างโค้ช โดยแบ่ง Phase การพัฒนา “ผู้-สร้าง-นวัตกร” ดังนี้ Phase 1 “ผู้” นำศูนย์ฯ - สร้างกลุ่มอาจารย์แกนนำ Node ผู้กระจายความรู้การโค้ชและการสร้างนวัตกรแบบ STEAM4INNOVATOR ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ Phase 2 “สร้าง”...

ชวนทำความรู้จัก "โค้ชนวัตกร" ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนวัตกรรุ่นเยาว์
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   NIA ไม่เพียงส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย แต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญในการเป็นนวัตกร จนถึงวันนี้ โครงการ Trainer’s Lab ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้ขยายเครือข่าย ‘ผู้สร้างนวัตกร’ หรือ ‘โค้ชนวัตกร’ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรุ่นเยาว์ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน ผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน   เทคนิคของ...

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5
• 02 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 ด้วยการอบรมเข้มตลอด 2 เดือน นำองค์ความรู้และการพัฒนาเมืองต้นแบบ ถ่ายทอดสู่นักบริหารเมืองจากทั่วประเทศสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเมืองจากผู้บริหารเมือง เมื่อวันที่ 30 กรกฎา...

NIA ACADEMY CATALOG
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมข้อมูลเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อการสร้างแนวคิด สร้างความรู้ และสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย สร้างนวัตกรคนไทยที่แข่งขันได้ในเวทีสากล โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของนวัตกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ INNOVATOR T.R.I.B.E กล่าวถึงข้อมูลห...