สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

91 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ IFI ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 91 หน้า
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
• 20 พฤษภาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ด้านอนาคตศาสตร์สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในการประยุกต์ใช้การมองอนาคตในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่รองรับการเป...

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)
• 17 พฤษภาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ช...

NIA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงาน Asia-PacIFIc Week 2019
• 17 พฤษภาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต และ คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร นำ Startup และ VC (Venture Capital) รวม 3 ราย ได้แก่ คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ จาก Thai Live Stream คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ จาก QueQ และคุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ จากกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊กส์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Asia-PacIFI...

NIA ร่วมกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC) จัดงาน Asia PacIFIc Conference 2019
• 26 มีนาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC) จัดงาน Asia PacIFIc Conference 2019 สำหรับผู้นำเยาวชนจาก 25 ประเทศ ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมและจุดประเด็นความคิดเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านด้วยการพัฒนาทักษะที่สำคัญในอนาคตซึ่ง NIA ได้จัดกิจกรรม Youth Speak ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมี คุณปริวรรต วง...

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)
• 07 มีนาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอน...

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
• 14 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ2.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอนุกรรมการรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ3.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม4.นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์...

Huawei Asia-PacIFIc Innovation Day 2018
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

INNOVATE FOR A DIGITAL ASIA-PACIFIC 6 June 2018 at 9.05 hr. Siam Kempinski Hotel Bangkok, Thailand

Huawei Asia-PacIFIc Innovation Day 2018
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

INNOVATE FOR A DIGITAL ASIA-PACIFIC 6 June 2018 at 17.00 hr. Siam Kempinski Hotel Bangkok, Thailand

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Direction...
• 06 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions) โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากหน่วยงาน ได้แก่ ASEAN Secretariat, UNDP Thailand...

“SocioWIFI” ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต WIFI สาธารณะ
• 18 มกราคม 2561 หมวดหมู่ : เปิดโลกนวัตกรรม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านบริการสำหรับธุรกิจร้านค้าที่มีให้บริการ Free Wi-Fi ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชีของ Facebook, Google+ หรือ Twitter โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่มีการกรองข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อนลงทะเบียนเข้าใช้