สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

91 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ IFI ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 91 หน้า
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
• 08 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : โปสเตอร์

ผู้แต่ง: -จำนวนหน้า: 1 หน้ารายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้น...

• 07 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา "The 1st Thailand Futurist Conference 2021"
• 16 ธันวาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

“ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ... การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคตทางเลือกขององค์กรและประเทศ ... เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต”NIA และ NIDA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา ... ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 4 กิจกรรมหลักแลกเปลี่ยนเรียนร...

“การมองอนาคต” ศาสตร์ใหม่ที่องค์กรไทยไม่ควรมองข้าม
• 01 พฤศจิกายน 2564 หมวดหมู่ : บล็อก

ในจักรวาลมาร์เวลเราได้เรียนรู้ว่านอกจากเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ Sacred Timeline แล้ว ยังมีความเป็นไปได้ของอนาคตรูปแบบต่าง ๆ ซ่อนอยู่อีกมากมาย เมื่อกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง เราจะพบว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ทำนาย (predict) ได้ยากเนื่องจากมีตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย ทำให้แม้แต่สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด หรือคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากที่สุดก็อาจไม่สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น...

สัมมนา 7th Annual Asia-PacIFIc Futures Network (APFN) ภายใต้หัวข้อ "Recipes for Change: Co-Creating Post-Pandemic Futures Today"...
• 23 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7th Annual Asia-PacIFIc Futures Network (APFN) วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Recipes for Change: Co-Creating Post-Pandemic Futures Today" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่องราวความสำเร็...

หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders
• 13 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม IFI - Innovation Foresight Institute NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564หลักสูตรสำหรับผู้นำนวัตกรรมในองค์กร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 60 คน ร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยคุ...

NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่
• 16 สิงหาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโล...

งานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2 : Unlock Your Innovation Capability
• 03 สิงหาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2 : Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คนจากองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่างๆ .โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันค...

กิจกรรม NIA Creative Contest 2021 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ‘Images of Future: Future of the Next Gen’
• 30 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

กลับมาอีกครั้ง กับการประกวดวีดิทัศน์นำเสนอมุมมองอนาคตนวัตกรรม NIA Creative Contest 2021!สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLzเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI - Innovation Foresight Institute) สถาบันเฉพาะทางด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการนำการมองอนาคตมาใช้ในการติดตา...

• 29 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 Unlock Your Innovation Capability!!!! มาร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ในงาน IOP Day 2021  งานสัมมนาที่จะได้พบกับผู้นำองค์กรชั้นนำที่มาร่วมให้ความรู้ในการ Unlock Innovation ภายในองค์กร กับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ Sustainnovation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีส...