สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

86 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 86 หน้า
NIA เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำนวัตกรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายนวัตกรรม
• 01 ตุลาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / NIA เปิดตัวหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL#1) มุ่งหวังสร้างผู้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วย “นโยบายนวัตกรรม” ห...

NIA ร่วมกับ The Change Initiative, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย จัดงานประชุมนานาชาติ APFN
• 18 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ The Change Initiative, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดงานประชุมนานาชาติ “Asia-Pacific Futures Network Conference” (APFN) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ภายใต้ธีม ASEAN 2030 ณ Ananda Urban Tech Campus อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์การประชุมนี้เป็นการรวมตัวกันของนักอนาคตศาสตร์ นักคิด และตัวแทนนักนโยบายจากนานาประเทศ...

ภาพบรรยากาศงาน Workshop ในโครงการ NIA Creative Contest 2019
• 02 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงาน Workshop ในโครงการ NIA Creative Contest 2019 งานประกวดวีดีทัศน์ภาพแห่งอนาคตภายใต้ธีม Images of Futures: How Do You Work in the Future ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีทีมเข้ามาสมัครกว่า 87 ทีม และทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Workshop กว่า 40 ทีม เพื่อรับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพแห่งอนาคต อาท...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)
• 13 สิงหาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาโดยมีบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายภาคใต้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่...

“สาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration)”
• 07 สิงหาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึ่งประสงค์ในอนาคตขององค์กรวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 – 16:30 น.ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเ...

NIA เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 14th ASIALICS Conference 2019
• 31 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 14th ASIALICS Conference 2019 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลีการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมภายใต้ธีม Innovation in Asia Asia-Pacific in the Era of Smart Technology โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายนวัตกรรม การจัดการนวัตก...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
• 20 พฤษภาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ด้านอนาคตศาสตร์สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในการประยุกต์ใช้การมองอนาคตในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ท...

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)
• 17 พฤษภาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ช...

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)
• 07 มีนาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอน...

• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง