สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

9 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTech AI Consortium ”

แสดงผล 9 ผลลัพธ์ จาก 9 หน้า
NIA และเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์สายเกษตร ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมภาคการเกษตรสู่การทำเกษตรแม่นยำ เพื่อช่วยยกระดับภาค...
• 05 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย WEDO, Digital Office ภายใต้ธุ...

AgTech AI 2022
• 20 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

ผลงานแนวคิดนวัตกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการบ่มเพาะจากโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium)

AgTech AI 2021
• 20 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

ผลงานแนวคิดนวัตกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการบ่มเพาะจากโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium)

AgTech AI Consortium
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้ AI

โครงการ “AgTech AI Hackathon 2022”
• 08 พฤษภาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “AgTech AI Hackathon 2022” สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fMK8pygYoepVQ3XE6 กิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักศึกษา นักวิจัย และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการสตาร...

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture  มาถึงสัปดาห์ที่ 9
• 29 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture  มาถึงสัปดาห์ที่ 9 โดยมีกิจกรรมที่ผ่านไปอย่างน่าตื่นเต้น สำหรับ Tech Advisors ทั้ง 6 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่องที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไปในวันนี้ Tech Advisors ได้สัมผัสประสบการณ์ Pitchi...

NIA โดย ABC Center ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture Caption Facebook 8
• 20 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture Caption Facebook 8 มาถึงสัปดาห์ที่ 8 แล้ว ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไปในวันนี้ Tech Advisors ได้ทำความเข้าใจปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน Startup ไม่ว่าจะเป็นช่อ...

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7
• 02 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 ที่จะเปิดมุมมองด้านการลงทุน และแนวทางการเติบโตระดับ Global โดยที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไปในสัปดาห์นี้ Tech Advisors ทุกท่านได้ทำความเข...

โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้ AI
• 12 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

👍👍เริ่มขึ้นแล้ว! กับโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร (AgTech AI Synergy for AgriFuture) ดำเนินงานโดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ผนึกกำลังเครือข่าย Tech Advisors จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาค...