สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ TCELS และ KPMG Thailand ปั้นธุรกิจ New Economy สู่ตลาดทุน ผ่านโครงการ New S Curve to Capital Market หลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต

News 27 มีนาคม 2567 96

NIA จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ TCELS และ KPMG Thailand ปั้นธุรกิจ New Economy สู่ตลาดทุน ผ่านโครงการ New S Curve to Capital Market หลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต

TCELS_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ LiVE Platform โดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG Thailand) เปิดโครงการ New S Curve to Capital Market หลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการ TCELS และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวการเปิดโครงการ
 
โครงการ New S Curve to Capital Market มุ่งพัฒนาความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจ ทักษะการบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตและการเข้าสู่ตลาดทุน โดยนำความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนผู้ประกอบการใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ Life Science ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ High Technology ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ High Growth ธุรกิจที่มีศักยภาพการขยายตัวสูง โครงการเปิดรับ 60 บริษัทร่วมพัฒนาศักยภาพ ผ่านการ Workshop, Coaching และ One-on-One Coaching ตลอด 4 เดือน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2567) โดยผู้ประกอบการมีโอกาสรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สูงสุดบริษัทละ 1 ล้านบาท รวมถึงทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
 
โดย NIA Academy จะเข้าไปร่วมจัดการอบรมเป็นเวลา 3 วัน โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีฐานคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านการให้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนและบริหารธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน การปรับกระบวนทัศน์ การวางกลยุทธ์องค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทีมงานและธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ตลาดทุน และภายหลังการอบรมนี้ NIA ยังได้มีบริการการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับทีมเจ้าหน้าที่นักพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อรับคำแนะนำในการสร้างจุดแข็ง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้แข็งแกร่งและเติบโตผ่านการสนับสนุนด้านการเงินจาก NIA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
ผู้ประกอบการที่สนใจศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ New S Curve to Capital Market ได้ที่ https://www.live-platforms.com/th/newscurve2024/