สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ InnoSpace (Thailand) และสมาคม Thai Startup เปิดโอกาสแก่สตาร์ทอัพรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในงาน Startup Funding Day 2024

News 17 มีนาคม 2567 171

NIA ร่วมกับ InnoSpace (Thailand) และสมาคม Thai Startup เปิดโอกาสแก่สตาร์ทอัพรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในงาน Startup Funding Day 2024

Startup Funding Day 2024_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จํากัด และสมาคมไทยสตาร์ทอัพ จัดกิจกรรม Startup Funding Day ครั้งที่ 2 ในงาน InnoSpace Summit 2024 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ DistrictX, FYI Center โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 3. กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TEDFund) 4. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMUC) และ 5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
ให้เกียรติเข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 25 ทีม และร่วมเสวนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนภาครัฐ" ซึ่งมี ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA บรรยายกลไกการสนับสนุนของสำนักงานในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนภาครัฐด้วย
 
บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากวิสาหกิจเริ่มต้นในหลากหลายอุตสาหกรรม และนอกจากจะได้รับคำปรึกษาจากหน่วยงานให้ทุนกว่า 5 องค์กรแล้ว สตาร์ทอัพยังได้รับฟังการบรรยายกลไกการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานอย่างเจาะลึกและครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อที่จะได้สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมให้คำปรึกษา นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อพูดคุยและสนับสนุนธุรกิจร่วมกัน
 
NIA ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปสามารถติดตามกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบนี้ได้อีกที่เพจ NIA และ Startup Thailand ส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ #ขอทุนNIA อย่ารอช้า! ใกล้ปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนในแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mandatory.nia.or.th/ หรือแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ สมัครขอทุนได้แล้ววันนี้! ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/