สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“NIA” จับมือ 15 เครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมติดอาวุธ 7 ด้านให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจให้เติบโตในยุควิกฤต

News 30 พฤษภาคม 2565 1,224
“NIA” จับมือ 15 เครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมติดอาวุธ 7 ด้านให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจให้เติบโตในยุควิกฤต

NIA เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมลงนามความร่วมมือ “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน” กับ 15 หน่วยงานชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ให้เกียรติแถลงเปิดงาน

“เสือติดดาบ” จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มีความสามารถเปรียบเสมือน “เสือ” ให้เกิดการลับเขี้ยวเล็บจากการใช้บริการ และสิทธิพิเศษจากองค์ความรู้และเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ทั้ง 7 ด้านครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการขยายผลการเติบโตของนวัตกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนการ “ติดดาบ” เพื่อให้มีความได้เปรียบต่อการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการเกิดความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ 15 หน่วยงานที่จะมาร่วมติดดาบให้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) บริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (UIC Certification) บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด (ACCREVO) บริษัท เยสยูแคน จํากัด (YES YOU CAN) บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK ONE GROUP) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (Baker McKenzie) สำนักงานที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา (IP CO) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TV Direct) บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด (FASTSHIP) บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (CHANWANICH) ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (TSTC) บริษัท อีทัช จำกัด (eTouch) และ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการเสือติดดาบเพิ่มเติมได้ที่ https://regional.nia.or.th/
________________________________________


“NIA” joins hands with 15 alliances launching "Tiger Warrior" project
Provide 7 supports for Thai innovative entrepreneurs to conquer the crisis

NIA launched the project "Tiger Warrior" and sign cooperation agreements for "Non-financial support Mechanism in innovation" with 15 alliances from public sector, private sector and institutions to support innovative entrepreneurs to access to services and benefits from consultants/service providers. The supports cover the entire value chain in 7 areas including innovation manufacturing, innovation management, and innovation for growth. These are like the weapons for Thai entrepreneurs to fight in this crisis era.

"Tiger Warrior" supports potential innovative entrepreneurs who are like "tigers" to sharpen their claws from using the services and special privileges which will turn them to the "warrior" who can compete in the changing and uncertain situations.

Innovative entrepreneurs can get access to services and benefits from 15 partner agencies, including Science and Technology Park, Chiang Mai University (STeP), Food Innovation and Packaging Center (FIN), Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), UIC CERTIFICATION SERVICES COMPANY LIMITED, Accounting Transformation Co., Ltd. (AccRevo), YES YOU CAN Co., Ltd., Builk One Group Co., Ltd., BAKER & MCKENZIE LTD., Intellectual Property Consultoria Office (IP CO) Company, TV DIRECT PUBLIC Co., Ltd., Fast Chip Co., Ltd., CHANWANICH Co., Ltd., Thailand Smart Trade Center (TSTC), eTouch Co.,Ltd. and Thai Business Incubators and Science Parks Association (Thai-BISPA).

More information via https://regional.nia.or.th/