สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ในภูมิภาคเหนือ เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform)”

News 19 มีนาคม 2567 429

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ในภูมิภาคเหนือ เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform)” สำหรับการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก และด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวระวงศ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Mandatory_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform)” ในภาคเหนือ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIProm Business Service Center) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง NIA และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
 
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมแนะนำแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูง เพื่อการส่งออก และด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ และคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอาหาร ด้านการให้คำปรึกษาจากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม และการให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานกว่า 70 คน
 
สำหรับผู้ประกอบที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mandatory.nia.or.th/ และยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนวัตกรรมในสองสาขาดังกล่าว ได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
NIA: 099-256-1455 (คุณจิตรภณ) และ 087-563-2074 (คุณภัสสร)
Node KU: 087-032-8890 (คุณสุธิดา),
085-044-0570 (คุณสุกัญญา), 090-918-3443 (คุณกิตติเชษฐ์), 061-158-8899 (คุณชารัญกร) และ 088-246-6825 (คุณมธุรส)