สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ สวพ. จัดกิจกรรม Mandatory Innovation Roadshow ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

News 19 กุมภาพันธ์ 2567 78

NIA ร่วมกับ สวพ. จัดกิจกรรม Mandatory Innovation Roadshow ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

Mandatory Innovation Roadshow_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform) ปีงบประมาณ 2567 ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด ผ่านกลไกการให้ทุนในโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) และกลไกลอื่นๆ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 
ภายในงาน รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ. มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม รวมถึงแนะนำบทบาทของ สวพ. ในการร่วมมือกับ NIA ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด และนายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ได้แนะนำบทบาทของ NIA และแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รายละเอียดกลไกการสนับสนุนต่างๆ ภายใต้อุตสาหกรรมที่กำหนด ตลอดจนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีกิจกรรม Q&A และกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 แก่ผู้ที่สนใจยื่นสมัครขอรับทุนซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 30 ราย
 
สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/
(ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น)
ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: https://mandatory.nia.or.th/
 หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: https://moocs.nia.or.th/course/thematic