สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GenZGebBiz Innovation Camp

News 23 ธันวาคม 2563 1,609

NIA ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GenZGebBiz Innovation Camp

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GenZGebBiz Innovation Camp ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานในโครงการบูรณาการธุรกิจนวัตกรรมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ของ NIA โดยมีเป้าหมายพัฒนาน้อง ๆ ระดับมัธยม และปริญญาตรี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้รู้จักแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่สำคัญให้กับประเทศชาติในอนาคต


ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่มากว่า 150 คน โดยน้อง ๆ จะได้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมในการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ติดอาวุธในเรื่องของความรู้ ทักษะ และได้ลงมือสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอ และทักษะการเป็นนวัตกร ทั้งนี้เมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ทาง NIA และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะร่วมกันผลักดันน้อง ๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการทำธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกองทุนยุวสตาร์ทอัพในลำดับถัดไป