สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA – ออมสิน เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ “ESG” ตอบโจทย์ความยั่งยืนโลก เปิดตัวหลักสูตรสร้างความพร้อม - มาตรวัดความน่าเชื่อถือใหม่แห่งการลงทุน

News 10 เมษายน 2567 355

NIA – ออมสิน เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ “ESG” ตอบโจทย์ความยั่งยืนโลก เปิดตัวหลักสูตรสร้างความพร้อม - มาตรวัดความน่าเชื่อถือใหม่แห่งการลงทุน

ESG_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดตัว “หลักสูตรการสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme” โดยมี ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
 
ปัจจุบัน ESG กลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิด ESG เพราะเห็นว่า ESG สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในระยะยาว NIA และธนาคารออมสินจึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับ ESG เน้นเรื่องการทำธุรกิจใหม่ตามกระแส “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นหลักคือการทำธุรกิจที่หารายได้แต่ยังให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
โดยหลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา และ 7 กรณีศึกษาจากองค์กรทางสังคมและธุรกิจไทยที่มีการดำเนินงานด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรมและน่าสนใจ รวมถึงตัวอย่างสตาร์ทอัพจากโครงการ GSB Smart Startup Company เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและกรณีศึกษา ทั้งภาคธุรกิจและสตาร์ทอัพ หลักสูตรนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างเกื้อกูลแก่ทุกฝ่าย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://moocs.nia.or.th/gsb2024-register #เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย