สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยดุสิตธานี พัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผสานองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมบริการ

News 25 มกราคม 2567 108

NIA ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยดุสิตธานี พัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผสานองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมบริการ

DusitThaniCollege_3.jpg

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อผสานองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ ภายใต้กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur)
 
โดยความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่มุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ หรือแม้แต่การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการการทำงาน อันจะนำไปสู่การเป็นธุรกิจที่ทันสมัยและประสบความสำเร็จ โดย NIA จะคัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอันหลากหลายของ NIA ซึ่งนับเป็นเอกสิทธิ์สำหรับผู้เรียนในกลุ่มวิชานี้เท่านั้น
 
นายปริวรรต วงษ์สำราญ เปิดเผยว่า การทำธุรกิจทั่วไปอาจประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้าทำธุรกิจนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น Tesla เดิมไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทระดับโลกได้ แต่เมื่อมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ สามารถเติบโตได้สูงจนเป็นผู้นำระดับต้นๆ ของโลก โดย NIA มีความพร้อมที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของนักศึกษาให้ออกไปสู่ตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ