สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เดินหน้าเร่งปั้นดีพเทคสตาร์ทอัพสายเกษตร ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมภาคการเกษตรสู่ระดับโลก

News 17 ตุลาคม 2565 2,738

NIA เดินหน้าเร่งปั้นดีพเทคสตาร์ทอัพสายเกษตร ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมภาคการเกษตรสู่ระดับโลก

 
จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรม DEMO DAY ภายใต้โครงการ “Inno4Farmers 2022” ที่สตาร์ทอัพสายเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกของโครงการทั้ง 7 ทีม ซึ่งผ่านกระบวนการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาและยกระดับสตาร์ทอัพสายเกษตรของไทยให้เติบโตก้าวไกลระดับโลก ด้วยการเรียนรู้ ร่วมกับการให้คำแนะนำผ่านประสบการณ์ของสตาร์ทอัพรุ่นพี่และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตรชั้นนำของประเทศ ได้ใช้เวทีในการนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาภาคการเกษตร จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมฟังและเชียร์สตาร์ทอัพตลอดการ Pitching
 
โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “Inno4Farmers 2022 มีเป้าหมายหลักในการยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาให้กับภาคเกษตรได้ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน”
 
รวมทั้ง ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวแสดงความยินดี และให้กำลังใจสตาร์ทอัพเพิ่มเติม “Inno4Famers เป็นการพัฒนาและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรผ่านการยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ของรัฐบาล”
 
ภายในงานสตาร์ทอัพทั้ง 7 ทีม ได้ Pitch แสดงศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาการเกษตรอย่างหลากหลาย โดยคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพในวันนี้ ได้แก่ คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จํากัด ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการบริหารสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม คุณยงยุทธ พงษ์เสือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนา SME และ Startup ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต Executive Director, Vertex Ventures Southeast Asia & India และคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NIA
 
ทั้งนี้ ทีม UniFAHS : สารเสริมชีวภาพท่ีมีฤทธิ์ทำลายเชื้อซาลโมเนลล่าในลำไส้สัตว์เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย เพื่อแก้ปัญหาโรคท้องร่วงในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก รวมทั้งกำลังพัฒนาเพื่อขยายไปสู่การป้องกันโรคติดเชื้อชนิดอื่นๆ เช่น โรคบิด รวมทั้งในกลุ่มสัตว์น้ำด้วย นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่ผ่านงานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้งานจนสามารถนำมาแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดความแม่นยำ จึงทำให้เป็นสตาร์ทอัพผู้ชนะได้รับรางวัล The Best Performance Inno4Famers 2022 Award จากการตัดสินของคณะกรรมการ และรางวัล The Popular Inno4Famers 2022 Award ที่ตัดสินจากผลการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน
 
ปิดท้ายกับกิจกรรม Networking ที่จัดให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนวัตกรรมของสตาร์ทอัพได้ต่อยอดธุรกิจ พูดคุยกันแบบ 1:1 อีกทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นักลงทุน หรือหน่วยงานใด ที่สนใจในเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรทั้ง 7 ราย สามารถติดต่อขอนัดหมายเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑา ไก่หิรัญ โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543 มือถือ : 081-372 9163 อีเมล : [email protected]
 
ผู้สนใจสามารถรับชมบรรยากาศการนำเสนอผลงานของ AgTech Startup x DeepTech แต่ละทีมย้อนหลังได้ที่