สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมงาน "BETTER THAILAND" ปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย

News 28 มีนาคม 2567 117

NIA ร่วมงาน "BETTER THAILAND" ปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย

BETTER THAILAND_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ ร่วมงาน "BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ "การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย"
 
โดย น.ส.ศุภมาส ประกาศเดินหน้านโยบายปฏิรูปอุดมศึกษา “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส จะทำให้อุดมศึกษาเป็นของคนไทยทุกคน ให้การศึกษาสร้างอนาคตของคน สร้างอนาคตของประเทศ ที่สำคัญ การปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นและสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งกระทรวง อว. มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ นำไปสู่การสร้างทักษะที่ทันสมัย สร้างโอกาสใหม่ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคน
 
NIA ให้ฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับเยาวชนมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมต่อไป