หน้าแรก

 

 

สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, ROBOTIC, IMMERSIVE & IoT (ARI TECH)

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาและบริหารโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
(Thematic Innovation)

นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) คือ การพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ คลิกที่นี่