homekeyboard_arrow_rightNIA ได้รับเชิญจากรัฐบาลเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เข้าร่วมงานระดับโลก "Smart City Expo World Congress 2019"

NIA ได้รับเชิญจากรัฐบาลเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เข้าร่วมงานระดับโลก "Smart City Expo World Congress 2019"


NIA ได้รับเชิญจากรัฐบาลเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เข้าร่วมงานระดับโลก "Smart City Expo World Congress 2019" ซึ่งเป็นงานที่ได้รวบรวมแนวคิดการพัฒนาเมืองและองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจน Solution ใหม่ๆ ในการช่วยให้เมืองสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน

การร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 2 แล้วที่ NIA ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ ร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญ ได้แก่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้เกียรติในการจัดแสดงนิทรรศการใน Thailand Pavilion ร่วมกัน โดยในปีนี้มาในธีม Thailand, City of Happiness ซึ่งแต่ละโซนนั้นจะอัดแน่นเนื้อหาสำคัญไว้อย่างมากมาย ประกอบไปด้วย

โซนที่ 1 การเล่าเรื่องนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดยยกเคสการพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ย่านที่ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โซนที่ 2 Futuretales Lab ที่วิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเมืองและนำข้อมูลมาเป็นฐานในการสร้าง platform และสร้าง solution ในการพัฒนาเมืองในอนาคต

โซนที่ 3 RISC ที่นำเสนอการใช้นวัตกรรมในการสร้างพื้นที่รองรับที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

โซนที่ 4 Forestias ที่เน้นการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โซนที่ 5 Thailand forum ที่เป็นพื้นที่ในการเสวนา ให้ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองจากทั้งในและต่างประเทศ

นับเป็นโอกาสอันดีและคุ้มค่าในการแสดงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล อันจะช่วยต่อยอดและยกระดับย่านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ

#SCEWC2019 #INNOVATIONDISTRICT #BANGKOKINNOVATIONCORRIDOR