homekeyboard_arrow_rightNIA ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอร์ซอ เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร

NIA ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอร์ซอ เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร


NIA ได้รับเกียรติจาก นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอร์ซอ เข้าร่วมหารือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ การแสวงหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ และการต่อยอดแผนความร่วมมือด้านวิสาหกิจเริ่มต้นระหว่างกันต่อไป