homekeyboard_arrow_right(ปิดรับสมัคร) NIA โดย ABC Center ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำผู้ประกอบการด้านเกษตรฯ จากญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย

(ปิดรับสมัคร) NIA โดย ABC Center ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำผู้ประกอบการด้านเกษตรฯ จากญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย

สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดทัพนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคคันไซ ซิโกะกุ

ในโอกาสนี้ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งพบกับเคล็ดลับของบริษัทที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

โดยงานสัมมนา “THAI-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2562 รับสมัครจำนวนจำกัด (80 ที่นั่ง) 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2562)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thinnawat@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

#NIA #ABCcenter #AgTech #Smartfarm #SmartFarmThailand
#สนช. #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ