เฟาซีย์ ออสันตินุตสกุล

CONTACT

PHONE: 0877878723

LINKEDIN: –
EMAIL:faozee@gmail.com

เฟาซีย์ ออสันตินุตสกุล (ซี)

Managing Director

SELECTED EXPERIENCES

2012-ปัจจุบัน: Director: Grand Ocean Maldives PVT LTD. ถือหุ้นในกิจการโรงแรม Atmosphere Kanifushi Maldives และ Dhigufaru Island resort
2015-ปัจจุบัน: MD: อินเตอร์ไลน์ กรุ๊ป จำกัด
2017-ปัจจุบัน: President : Interline Enterprises PVT LTD ( Singapore)
2017-ปัจจุบัน: Director : ITL Development PVT LTD (Maldives)
2017-ปัจจุบัน: Director: ITL Development HK LTD (Hongkong)
2015-ปัจจุบัน : MD: บริษัทอินเตอร์ไลน์ โลจิสติกส์จำกัด

EDUCATION