สุทธิชัย ติยะสุรรณ

CONTACT

PHONE: 0816713505

LINKEDIN: –
EMAIL:suthichaibmr@gmail.com,rtccmsmartbus@gmail.com

สุทธิชัย ติยะสุรรณ (ยุ่น)

Executive Director

SELECTED EXPERIENCES

Executive Director at Regional Transit Corporation Co., Ltd

 

EDUCATION