กฤษฎาพงษ์ ตันทอง

CONTACT

PHONE: 0897241683

LINKEDIN: –
EMAIL:ake@pkcd.co.th

กฤษฎาพงษ์ ตันทอง (เอก)

Managing Director

SELECTED EXPERIENCES

Managing Director at  Passurvey Co., Ltd

Executive Advisor at City Data analytic Co., Ltd

EDUCATION