สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการปฏิบัติงานลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จำนวน 1 อัตรา
สร้างเมื่อ24 พฤศจิกายน 2565