บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ปาณิศรา  คะบุศย์ (ไหม)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 504
panizara@nia.or.th

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมระหว่างประเทศบางครั้งอาจไม่ประสบความสำเร็จด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่ส่วนตัวไม่มองว่าเป็นความล้มเหลวเพราะเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์คก็หาวิธีใหม่ว่าจะทำแบบไหนได้อีก ไม่ใช่การคิดบวกโลกสวยแต่เป็นการมองในแบบที่จะทำให้เราหาทางใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆ

WORK

สำหรับการทำงานที่ สนช. ในช่วงแรกดิฉันเป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการระดับนานาชาติ เช่น งานด้านพลาสติกชีวภาพ (InnoBioPlast2010, 2013) นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต (InnovAsia: Food in the Future 2011) โครงการ Thai Delicious ปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงแสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อที่จะหาโอกาสในการพัฒนาโครงการร่วมกันเพื่อให้ทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทต่างชาติ ในการทำงานเราสามารถติดต่อหลายๆ ประเทศได้พร้อมกันส่วนที่ยากคือ เมื่อติดต่อไปแล้วหน่วยงานของเรากับหน่วยงานต่างประเทศจะสามารถพัฒนาโครงการร่วมกันได้จริงหรือเปล่า เพราะเราอยากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยกับบริษัทต่างชาติได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันมากกว่าแค่ซื้อขายเทคโนโลยี การจะได้หน่วยงานที่เหมาะสมด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเรื่องยาก เพราะบางประเทศมีระดับเทคโนโลยีสูงกว่า เราต้องตอบคำถามเขาให้ได้ด้วยว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะมาทำโครงการร่วมกับบริษัทไทย คือต้องได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

นอกจากพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว ดิฉันยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น “SPARK” Global Acceleration Program ที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทอิสราเอล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ของไทยให้มีโอกาสเติบโตในตลาดระดับสากล โดยได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินโครงการ การบริหารงานเปิดตัวโครงการ การคัดเลือก Startups พา Startups ไปร่วมงานทั้งในและนอกประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการขยายเครือข่าย รวมถึงพา Startup ที่ได้รับคัดเลือกจาก Demo Day ไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมณ ประเทศอิสราเอลตั้งแต่ปี 2560

EXPERTISE

จากประสบการณ์บริหารจัดการอิเวนต์ทำให้มีความสามารถแบบ Multi-Task มองเห็นภาพรวมของงานและ Lead Time ของแต่ละขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์และมองเห็นว่าใครเหมาะกับอะไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าเรารู้จุดแข็งของแต่ละคนและให้งานที่เหมาะกับความสามารถของคนๆ นั้น ก็จะทำให้งานที่ทำสำเร็จลุล่วงได้ในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้พื้นฐานงานกราฟิกดีไซน์และการทำเว็บไซต์ จึงสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายกราฟิก ฝ่ายไอทีได้อย่างเข้าใจ ส่งผลให้การทำงานมีความราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเนื่องจากเนื้องานมีการติดต่อต่างประเทศการมีความรู้ในภาษาต่างประเทศ มีส่วนช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นด้วย

ดิฉันภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโครงการศูนย์บ่มเพาะ Spark ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นแค่โครงการ แต่มองว่าเป็นอีก Business Unit หนึ่งที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่างและมีบรรยากาศเฉพาะตัว มีทั้งความกว้างและความลึกจึงท้าทายเพราะเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อน แต่สามารถดึงประสบการณ์การทำงานทุกอย่างที่เคยทำมาประยุกต์ใช้กับงานตรงนี้และเปิดตัวโครงการได้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทันเวลาเพราะมีทีมที่แข็งแรงด้วย โดยแต่ละคนมีความถนัดคนละด้านเมื่อมอบงานที่เหมาะสมจึงเสริมกันและสำเร็จด้วยดี

 

CREATIVITY

ในการทำงานเบื้องต้นมักศึกษาข้อมูล เช่น รายงานต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต เมื่อมีเวลาพักมักหาโอกาสเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ทำกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมใหม่ๆ ไปร้านกาแฟ ดูหนัง เขียนบล็อก อ่านหนังสือ วาดรูป ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำให้รู้สึกสงบ มีสมาธิเพราะต้องจดจ่ออยู่เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังชอบถ่ายภาพ เพราะรู้สึกว่าทำให้มองเห็นความสวยงามในชีวิตประจำวันมากขึ้น

 

 

 

EDUCATION

  • M.A., Cultural Management, Chulalongkorn University
  • Diploma, Fashion Design, Chanapatana International Design Institute (C.I.D.I.)
  • B.A., Italian - English Faculty, of Arts Chulalongkorn University

EXPERIENCE

  • การทำงานในระดับ International Project และ Business Development
  • การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการและอิเวนต์
  • การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
  • การบริหารจัดการนิตยสารและสิ่งพิมพ์
  • ดูแลงาน Supply Chain และงานวิเทศสัมพันธ์

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ