บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ศหลิน  เดียวสุรินทร์ (ต๊อบ)

เลขานุการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 628
salin.d@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล