บุคลากร-ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

กวนลี่  พันธุ์ (ลี่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 211
kuanlee.p@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล