บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

จิตรภณ  จิรกุลสมโชค (เจด)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 525
jittrapon.j@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • M.SC. Biological Sciences The University of Tokyo

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล