ถึง... ฅนในอนาคต (DEAR... FUTURE GENERATIONS) ผู้แต่ง: NIA