อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)